Client

Akademi Laut Malaysia (ALAM).

Hospital Melaka.

Pejabat-Pejabat Pos Negeri Melaka. (seluruh negeri Melaka)

Pejabat Undang-Undang Negeri Melaka.

Syarikat Air Melaka Berhad.

Jabatan Kesihatan Negeri, Melaka.

Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Melaka.

Kementerian Belia Sukan Malaysia.

Jabatan Belia Sukan Negeri Melaka.

Kolej Jururawat Melaka.

Universiti Teknikal Malaysia,Melaka.

Jabatan Pelajaran Negeri Melaka.

Jabatan Mufti Negeri Melaka.

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Melaka.

Jabatan Perancang Bandar Negeri Melaka.

Jabatan Kerja Raya Daerah Jasin.

Jabatan Ketua Menteri Melaka.

Kolej Yayasan Melaka International(KYM).

Lembaga Getah Negeri Melaka.

Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah(PPD).

Pusat Koku Lancang.

Universiti Teknologi Mara Malaysia(Kota Melaka).

Universiti Teknologi Mara Malaysia(Shah Alam).

Memorial Kemerdekaan Melaka.

Pejabat Audit Sekolah Negeri Melaka.

Perbadanan Stadium Hang Jebat.

Maktab Perguruan Negeri Melaka.

Transinex Travel (Singapore)

ZOO Melaka.

Registered Under Kementerian Kewangan Malaysia