Client

Hospital Melaka.

Pos Malaysia. (seluruh negeri Melaka)

Syarikat Air Melaka Berhad.

Jabatan Kesihatan Negeri, Melaka.

Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Melaka.

Kolej Jururawat Melaka.

KPDNKK, Melaka.

Akademi Laut Malaysia (ALAM).

 

 

 

 

Registered Under Kementerian Kewangan Malaysia & Pos Malaysia